Edukacijski fakultet (FEDU)

Emine Yaman
Vanredni profesor
  • Dekanesa Edukacijskog fakulteta
eyaman@ius.edu.ba
+387 33 957 205
B F2.7C
Mirza Ljubović, MA
Viši asistent
  • Sekretar fakulteta
mljubovic@ius.edu.ba
+387 33 957 485
A F2.19

Računarsko obrazovanje i obrazovne tehnologije (CEIT)

Dr. Emine Yaman
Vanredni profesor
  • Dekanesa Edukacijskog fakulteta
eyaman@ius.edu.ba
+387 33 957 205
B F2.7C
Dr. Kanita Karađuzović - Hadžiabdić
Docent
kanita@ius.edu.ba
+387 33 957 218
A F1.6
Dr. Emin Tahirović
Docent
etahirovic@ius.edu.ba
+387 33 957 235
A F3.15
Dr. Ali Abd Almisreb
Docent
aalmisreb@ius.edu.ba
A F2.6
Dr. Džejla Međedović
Docent
dzmedjedovic@ius.edu.ba
+387 33 957 244
A F1.33

Engleski jezik i književnost, nastavnički smjer (ELT)

Dr. Almasa Mulalić
Vanredni profesor
  • Šef Odsjeka kulturoloških studija
  • Program koordinator - Engleski jezik i književnost
  • ELT Program Coordinator
amulalic@ius.edu.ba
+387 33 957 313
B F2.25
Dr. Ervin Kovačević
Docent
  • Dekan Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka
ekovacevic@ius.edu.ba
+387 33 957 310
B F2.25
Dr. Mirzana Pašić-Kodrić
Gostujući redovni profesor
mpasic-kodric@ius.edu.ba
+387 33 957 308
A F1.12
Emina Jelešković
Viši asistent
ejeleskovic@ius.edu.ba
+387 33 957 321
B F2.9
Amra Ćemo
Stručni saradnik
  • ELS Instructor
acemo@ius.edu.ba
+387 33 957 185
Fikreta Fetahovic
Stručni saradnik
ffetahovic@ius.edu.ba
+387 33 957 182
Minela Sinanović-Vefić
Stručni saradnik
msinanovic-vefic@ius.edu.ba
+387 33 957 308
A F1.12
Mirza Cengic
Stručni saradnik
  • ELS Instructor
mcengic@ius.edu.ba
+387 33 957 184

Turski jezik i književnost, nastavnički smjer (TLT)