Edukacijski fakultet (FEDU)

Edukacijski fakultet (FEDU) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) nudi mogućnosti studiranja na sva tri ciklusa studija. 

Studenti mogu steći znanja na sljedećim studijskim programima:

Cilj Fakulteta je obrazovanje kvalitetnih domaćih i stranih učitelja i nastavnika, koji će raditi na unapređenju osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja u BiH i inostranstvu.

Unutar studijskih programa, osim fundamentalnih disciplina kao što su računarske tehnologije, turski i engleski jezik i književnost, izučavaju se i savremene pedagoške discipline, metodologije nastavnog procesa, te lingvističke i komunikacijske vještine. Fakultet nudi napredni interdisciplinarni pristup nastavi, učenju, istraživanju i praksi.

Otvaranjem Edukacijskog fakulteta IUS doprinosi jačanju bh. obrazovnog sistema, te povezivanju istog sa internacionalnim institucijama na svim poljima obrazovanja.

  • Upis studenata na Fakultet počinje u studijskoj 2016-2017. godini.